Drs. R. (Roel) Wever

foto Drs. R. (Roel) Wever
bron: Website VVD.nl

Roel Wever (1962) is sinds 11 september 2018 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is bestuurskundige en directeur Public Spirit/BMC. Eerder was hij directeur Parkstad Limburg en interim directeur-secretaris van de Stadsregio Nijmegen-Arnhem. Als Eerste Kamerlid is hij woordvoerder financiën en verder houdt hij zich onder meer bezig met Koninkrijksrelaties, financiën, sociale zaken en werkgelegenheid en binnenlandse zaken. De heer Wever is tevens fractiesecretaris.

VVD
in de periode 2018-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Roel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 juni 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • interim secretaris-directeur Stadsregio KAN (Knoopunt Arnhem-Nijmegen), van 15 maart 2012 tot 2015
  • directeur Public Spirit/BMC, vanaf april 2017
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 september 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
  • voorzitter bestuurlijke samenwerking tussen diverse onderwijsbesturen inzake "Weer Samen Naar School"
  • voorzitter Raad van Toezicht XONAR, vanaf mei 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
vicevoorziter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 18 juni 2019

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 2010 door de vertrouwenscommissie als eerste voorgedragen voor het burgemeesterschap van Heerlen. De raad gaaf echter de voorkeur aan Paul Depla (PvdA).

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.