Biografie Thorbecke gepresenteerd

woensdag 23 mei 2018, 8:28

DEN HAAG (PDC) - In de Oude Zaal van de Tweede Kamer is de biografie van de staatsman Thorbecke gepresenteerd. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de voorzitters van de Kamers, Khadija Arib en Ankie Broekers.

Auteur professor Remieg Aerts hield een korte inleiding over het boek, waarin hij enkele aspecten uit het leven van Thorbecke belichtte. Hij benadrukte onder meer dat de Zwollenaar een lange wetenschappelijke carrière achter zich had, voordat hij toonaangevend politicus werd. En hoewel Thorbecke algemeen bekendstond vanwege zijn afstandelijkheid, kende hij in zijn verhouding met zijn veel jongere echtgenote juist een heel romantische kant.

De biografie 'Thorbecke wil het' is een gedegen, wetenschappelijke beschrijving van de staatsman, die met de Grondwetsherziening van 1848 zijn stempel drukte op zowel de nationale staatsinrichting als op de inrichting van het decentrale bestuur (provincies en gemeenten). Dat waren overigens lang niet diens enige verdiensten.