Europees Parlement stemt op 18 april over benoeming Selmayr

dinsdag 17 april 2018, 8:29

DEN HAAG (PDC) - Op 18 april zal het Europees Parlement stemmen over een resolutie inzake de benoemingsprocedure van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Een grote meerderheid van de Commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement heeft heroverweging van de benoeming geëist, waarbij er tegenkandidaten kunnen zijn.

Selmayr is per 1 maar 2018 in een 'flitspromotie' benoemd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie, de hoogste ambtelijke post van de Europese Unie. Zijn promotie is erg omstreden. Kritiek richt zich op een gebrek aan transparantie rondom zijn aanstelling en op het feit dat er geen tegenkandidaten waren. De benoemingsprocedure heeft hierdoor de schijn van vriendjespolitiek gekregen. In een eerdere ontwerpresolutie van het Europees Parlement werd zelfs de vergelijking met 'een coup' getrokken.

De positie van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, staat hierdoor onder druk. Zelfs partijgenoten van Juncker en Selmayr hebben kritiek op de benoemingsprocedure geuit.

Het is voor het Europees Parlement juridisch echter niet mogelijk om Selmayr of Juncker individueel tot aftreden te dwingen. Het Europees Parlement kan alleen, met een tweederde meerderheid van de stemmen, de Europese Commissie in haar geheel wegsturen. Hoewel dit onwaarschijnlijk lijkt, kan het Parlement deze bevoegdheid wel als drukmiddel inzetten.

Bron: Euractiv, Politico, NOS