Vraagtekens bij benoeming Selmayr

dinsdag 6 maart 2018, 16:05, analyse van Casper van Vliet en Giulia van Zwam

De benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie heeft veel stof doen opwaaien. Veel Nederlandse Europarlementariërs willen dat Selmayr vertrekt. Waar gaat deze ophef precies over?

Het is allemaal wel heel makkelijk gegaan

Selmayr was tot voor kort kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker. De positie van adjunct secretaris-generaal van de Commissie werd vacant en Selmayr solliciteerde. Binnen enkele weken was het geregeld. Aan dit soort benoemingen gaat een lange procedure vooraf met een reeks officiële gesprekken en assessments. Selmayr was na het terugtrekken van Clara Martinez Alberola, die onder Selmayr werkte in het team van Juncker, de enige overgebleven kandidaat. Diezelfde Clara Martinez Alberola volgde Selmayr op als kabinetschef van Juncker.

Nog geen twee weken na Selmayr's aanstelling als adjunct secretaris-generaal kondigde de toen zittende secretaris-generaal van de Commissie Alexander Italianer zijn vervroegd pensioen aan. Selmayr werd gepromoveerd tot secretaris-generaal.

Een omstreden topambtenaar

Vriend en vijand roemen Selmayr's strategisch inzicht, scherp analytisch vermogen en deskundigheid. Maar hij staat ook bekend als "het monster" - een bijnaam die Juncker hem ooit liefkozend gaf. Volgens EUObserver en Politico hebben veel topambtenaren binnen de Commissie moeite met Selmayr's tirannieke optreden.

Naast de controverse rondom zijn persoon speelt ook zijn nationaliteit een rol: Selmayr is de zoveelste Duitser op een toppositie. Officieel mag dit natuurlijk geen argument zijn tegen Selmayr's benoeming, maar het is nu eenmaal gebruikelijk topposities binnen de EU eerlijk te verdelen onder de lidstaten. Duitsland heeft echter wel erg veel hoge functionarissen binnen de EU.

Om een paar namen te noemen; Sabine Lautenschläger zit in de directie van de ECB, Juliane Kokott is één van de negen advocaten-generaal van het Hof van Justitie, Klaus Regling leidt het Europees Stabiliteitsmechanisme, Helga Schmid is adviseur van EU-buitenlandchef Federica Mogherini en Klaus Welle is secretaris van het Europees Parlement.

De invloed van een secretaris-generaal

De secretaris-generaal leidt het ambtelijk apparaat van de Commissie en kan veel invloed uitoefenen op de beleidslijnen die uitgezet worden in de Commissie. De secretaris-generaal acteert op het hoogste niveau; hij of zij woont de vergaderingen van de Commissie bij en schuift aan bij de vergaderingen van de Europese Raad.

Bron: EUObserver, Politico, NOS, Duitsland Instituut