Cor Kleisterlee (KVP/CDA) op 91-jarige leeftijd overleden

maandag 24 juli 2017, 15:20

DEN HAAG (PDC) - Op 20 juli is in Rotterdam op 91-jarige leeftijd Cor Kleisterlee overleden. Hij zat 23 jaar in de Tweede Kamer (1956-1979) en was daarvan ruim drie jaar eerste ondervoorzitter.

Cor Kleisterlee kwam bij de uitbreiding van het ledental in november 1956 voor de KVP in de Kamer. Met 31 jaar behoorde hij toen tot de jongste leden. Hij was leider van de Katholieke jeugdbeweging geweest. Als Kamerlid hadden jongerenbeleid en vormingswerk ook altijd zijn belangstelling. Later was hij woordvoerder sport, media, welzijn en defensie (met name personeelsbeleid en dienstplicht).

Behalve lid van de Rotterdamse gemeenteraad (1953-1966) was Kleisterlee adjunct-secretaris van de KVP en geruime tijd fractiesecretaris, eerst van de KVP en daarna van het CDA. Hij werd veelal gerekend tot de linkervleugel van de KVP-fractie en stemde in 1969 bijvoorbeeld tegen de omstreden Loonwet van minister Roolvink.

Bron: biografisch archief PDC