Drs. A.D. (Dennis) Wiersma

foto Drs. A.D. (Dennis) Wiersma
bron: Website VVD.nl

Dennis Wiersma (1986) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij werkte bij pensioenuitvoerder PGGM en was voorzitter van FNV Jong. Verder was hij projectleider jeugdwerkloosheid op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma is woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, studiefinanciering, lerarenbeleid, alsmede macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, innovatie, topsectoren- en industriebeleid.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Auke Dennis (Dennis)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker (gem. Franekeradeel), 19 februari 1986

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • projectmanager Aanpak Jeugdwerkloosheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van september 2013 tot juni 2015
  • programmamanager maatschappelijke agenda, pensioenuitvoerder PGGM, van augustus 2013 tot maart 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
  • lid bestuur Kenniscentrum Handel, van januari 2012 tot oktober 2013
  • adviseur innovatie, Start Foundation (maatschappelijke investeerder), vanaf februari 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commssie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 22 september 2020 (voorbereiden parlementaire enquëte)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder AOW, werknemersverzekeringen, arbeidsmarktbeleid, ontslagregelingen, arbeidsverhoudingen en 'Leven lang leren', alsmede integratie en inburgering

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was medeoprichter van PensioenLab
  • Medeoprichter Startersbeurs Nederland, augustus 2012

uit de privésfeer
Zijn vader is eigenaar van een snack- en broodjeszaak

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 26 februari 2020.