G.J. (Gijs) van Dijk

foto G.J. (Gijs) van Dijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid

Gijs van Dijk (1980) was van 23 maart 2017 tot 15 februari 2022 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was vicevoorzitter van de FNV en eerder bestuurder en afdelingshoofd bij de Algemene Onderwijsbond. Daarvoor werkte hij bij de HBO-raad. De heer Van Dijk woont in Den Burg (Texel). Hij hield zich als Kamerlid bezig met sociale zaken en werkgelegenheid, defensie, financiën, binnenlandse zaken, buitenlandse handel, wonen en rijksdienst en Koninkrijksrelaties.

PvdA
in de periode 2017-2022: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gijs Jan (Gijs)

geboorteplaats en -datum
Leiden, 11 oktober 1980

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 2003
 • GroenLinks, van 2003 tot 2015
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2015

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • adviseur PA (Public Affairs), HBO-raad, van augustus 2005 tot augustus 2007
 • sectorbestuurder voortgezet onderwijs, AOb (Algemene Onderwijsbond), van augustus 2007 tot september 2010 (actieleider)
 • hoofd afdeling beleid, kennis en onderzoek en afdeling buitendienst, AOb (Algemene Onderwijsbond), van september 2010 tot mei 2013
 • vicevoorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van mei 2013 tot 23 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 15 februari 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • covoorzitter Stichting van de Arbeid, tot maart 2017
 • werknemerslid SER, van juli 2013 tot maart 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 mei 2021 tot januari 2022

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een minimumuurloon (35.335)
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over een recht op onbereikbaarheid (voor werknemers) (35.536)
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Kirsten van den Hul van een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als FNV-bestuurder campagneleider bij onder meer de jongerenbeweging Young & United en bij grote demonstraties van de FNV over koopkracht en echte banen
 • Trad in februari 2022 terug als Tweede Kamerlid, vanwege een tegen hem ingesteld onderzoek naar 'ongewenst gedrag binnen de privésfeer'. In juni concludeerde een onderzoeksbureau dat er inderdaad sprake was geweest van dergelijk gedrag en niet alleen in de privésfeer. Het partijbestuur sloot daarom terugkeer in de Kamer of anders bestuursfuncties voor vier voor hem uit. Hij kondigde aan daartegen in beroep te gaan. De beroepscommissie van de PvdA concludeerde in oktober 2022 dat het PvdA-bestuur de zaak onzorgvuldig had afgehandeld en had kunnen volstaan met een interne berisping. Het bestuur van de PvdA nam de conclusie van de beroepscommissie over en bood haar excuses aan voor het verloop van de procedure.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, mei 2022 (vacature-Ploumen)
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.