H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jonge
bron: Rijksoverheid.nl

Hugo de Jonge (1977) is sinds 10 januari 2022 minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. In dat kabinet nam hij op 19 maart 2020 de taken over van de afgetreden minister Bruins en werd hij met name verantwoordelijk voor de (medische) aanpak van de coronacrisis. Hugo de Jonge was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-heden: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hugo Mattheüs (Hugo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bruinisse, 26 september 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, van 27 mei 2010 tot 26 oktober 2017
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 27 maart 2014 tot 15 mei 2014
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was vanaf 19 maart 2020 als minister van VWS tevens belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid
 • Is als minister voor VRO belast met 1. Volkshuisvesting, Bouwen en Wonen; 2. Volkshuisvestingsfonds; 3. Dienst Huurcommissie; 4. Ruimtelijke Ordening; 5. Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet en Wet ruimtelijke ordening; 6. Bouwbesluit; 7. Kadaster; 8. Rijksvastgoedbedrijf; 9. Regie ruimtelijk beleid; 8. Verduurzaming gebouwde omgeving en 9. Programma leefbare en veilige wijken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • lid algemeen bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/8)
 • Bracht in 2022 samen met de ministers voor Rechtsbescherming en voor Primair en Voortgezet Onderwijs het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid uit over betere volkshuisvesting, voorkomen van jeugdcriminaliteit en aanpak van armoede en schulden. Het programma gaat om 19 (stedelijke) gemeenten, waar 1,2 miljoen mensen wonen. Bij het programma zijn gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers betrokken.
 • Bracht in 2022 de programma's NOVEX en Mooi Nederland uit over een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit. Er komt meer nationale regie op de ruimtelijke ordening. Provincies krijgen ruimtelijke doelen en moeten die combineren met decentrale opgaven. In 16 zogeheten NOVEX-gebieden (zoals Schiphol en het Groene Hart) wordt eveneens ingezet op gebiedsgerichte regie. In Mooi Nederland staat de ruimtelijke kwaliteit centraal. Beide programma's moeten de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanscherpen en versnellen.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/6)
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Van Rij een wet tot intrekking van de Wet verhuurderheffing tot stand
 • Bracht in 2023 de Wet goed verhuurderschap, waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Er komen landelijke algemene, handhaafbare en afdwingbare regels om discriminatie en intimidatie tegen te gaan, over de plicht om huurovereenkomsten op schrift te stellen en de huurder op rechten te wijzen. (36.130)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Trok zich op 10 december 2020 terug als lijsttrekker, omdat hij die positie vanwege de coronocrisis niet te combineren vond met zijn ministerschap
 • Werd in 2021 bekritiseerd vanwege vertraagde vaccinatie tegen covid-19. Hijzelf erkende dat de strategie beter had gekund. Een motie-Wilders waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PVV, DENK, FVD en Krol stemden voor).
 • Werd in 2022 bekritiseerd vanwege zijn rol tijdens de coronacrisis bij de mondkapjesdeal in 2020 met Sywert van Lienden. Hij was inmiddels al minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, maar kwam zich toch verantwoorden in de Tweede Kamer voor zijn betrokkenheid als minister van VWS. Een motie-Kuiken waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PvdA, GroenLinks, SP, PVV, FVD, PvdD, BBB, Volt, Groep-Van Haga, DENK, Eppink (JA21 was verdeeld) en lid-Omtzigt stemden voor).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.