Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2017

VNL ging de verkiezingen in met het programma: 'Voor Nederland - Verkiezingsprogramma 2017-2012'. Het programma richtte zich vooral op lage belastingen, meer veiligheid, minder immigratie, minder EU en meer democratie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren:

Economie/begroting

 • Eén laag tarief in de inkomstenbelasting (vlaktaks) van 25 procent.
 • Een belastingvrije voet van 10.000 euro.
 • Eén btw-tarief van 15 procent.
 • 10 procent lagere accijnzen op brandstof, alcohol en tabak.
 • Gezonde overheidsfinanciën: van een begrotingstekort naar een begrotingsoverschot.
 • stoppen met ontwikkelingshulp, behalve noodhulp. Geen hulp, maar handel.

Zorg

 • AOW verhogen en de leeftijd vastzetten op 67. Deze wordt daarna niet meer verhoogd.
 • Individualiseer de zorg: vrije keuze basispakket, lagere maandelijkse premie, lager eigen risico.
 • Weg met corporatisme in de zorg.

Onderwijs

 • Geen samenvoeging van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
 • Selectie aan de poort: bij HBO, WO en lerarenopleiding.
 • Individualisering in het onderwijs, leerlingen de ruimte geven om op eigen niveau te werken.
 • Hogere salarissen voor leraren.

Veiligheid en justitie

 • 1 miljard extra voor politie, justitie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
 • Hogere straffen voor zware misdrijven.
 • Levenslang is levenslang.
 • Meer agenten en betere bewapening van agenten.
 • Een puntenpaspoort voor mensen met een dubbele nationaliteit, bij verlies van alle punten vervalt het Nederlanderschap.
 • Meer dan 5 miljard extra voor defensie.

Immigratie

 • Nederland gaat over immigratiebeleid, niet de EU.
 • streng immigratiebeleid, naar Australisch model.
 • immigranten kunnen de eerste 10 jaar geen aanspraak maken op onze sociale zekerheid.
 • asielzoekers worden opgevangen in de regio. Nederland kan daar financieel aan bijdragen via het budget voor noodhulp.
 • sluiting van moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld.
 • Nederlandse taal centraal stellen bij inburgering. Taalniveau bij inburgeringsexamen omhoog.

Europa

 • een referendum over de vraag of Nederland lid moet blijven van de huidige EU (nexit-referendum).
 • ontmanteling van de EU: terug naar de kern (alleen economische samenwerking).
 • kleinere Europese Commissie, afschaffing Europees Parlement.
 • euro splitsen in noordelijke munt en zuidelijke munt.
 • groot voorstander van handelsverdragen zolang het niet ten koste gaat van nationale soevereiniteit.

Overig

 • heractivering van de dienstplicht. Militair of sociaal. Dienstplichtigen nooit op uitzending.
 • puur ceremonieel koningschap, naar Zweeds model.
 • van twee- naar éénkamerstelsel: Eerste Kamer afschaffen.
 • provincies verdwijnen als bestuurslaag.
 • voorstander van gekozen burgemeester, bindend referendum.
 • kleine publieke omroep, één publieke tv- en radiozender.
 • meer wegen, maximumsnelheid op alle snelwegen 130 km/u, goedkoper openbaar vervoer.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2017

In onderstaand overzicht staat de top van de kandidatenlijst van VNL bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

 

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.