Debat Eerste Kamer over kiescollege Eerste Kamer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

woensdag 12 oktober 2016, 11:32

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 oktober 2016 met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gedebatteerd over drie wetsvoorstellen: Vastlegging staatskundige positie Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Grondwet, Novelle Vastlegging staatkundige positie Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Grondwet in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer en Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadverkiezingen.

Op dinsdag 25 oktober 2016 wordt over de eerste twee wetsvoorstellen gestemd. Het derde wetsvoorstel wordt ingetrokken.

Bron: Eerste Kamer