Kiesraad wil aanpassingen Referendumwet

donderdag 2 juni 2016, 11:34

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad adviseert om de Wet raadgevend referendum spoedig aan te passen. Volgens de Kiesraad bevat de wet onvolkomendheden en weeffouten. De wet werd geëvalueerd naar aanleiding van het referendum van 6 april, waarmee de wet voor het eerst werd toegepast.

De Kiesraad adviseert om elektronische indiening van referendumverzoeken mogelijk te maken. Op dit moment moeten zulke verzoeken nog op papier worden ingediend, dat past volgens de adviescommissie niet bij het streven van de overheid om de communicatie te digitaliseren. Bovendien is het erg klantonvriendelijk, luidt het oordeel. De Kiesraad: "Het maakt een betere controle van verzoeken mogelijk en komt daarmee de betrouwbaarheid van het proces ten goede".

Een kritische kanttekening wordt geplaats bij de huidige opkomstdrempel. Hoewel de Raad zich niet wenst uit te spreken over de wenselijkheid of de hoogte van de drempel, wijst de Raad erop dat het bij kiezers kan leiden tot verwarring. Het voor-kamp in een referendum, kan verleid worden tot niet stemmen. Voor de Kiesraad is dat effect ongewenst. Ook wordt geadviseerd om duidelijk te zijn over het al dan niet tussentijds publiceren van de opkomstcijfers. Het is aan de wetgever daar duidelijkheid over te geven, aldus de Raad.

Al met al acht de Kiesraad het van belang dat de Referendumwet snel wordt aangepast, de Raad wil niet wachten op de geplande evaluatie drie jaar na inwerkingtreding van de wet. "De eerste toepassing van de wet heeft namelijk een aantal weeffouten en onvolkomenheden aan bet licht gebracht die met het oog op denkbare hernieuwde toepassingen van de wet vragen om spoedige reparatie". 

Bron: Kiesraad