De parlementaire staat van dienst van Wassila Hachchi

vrijdag 26 februari 2016, 16:29
Wassila Hachchi

Wassila Hachchi (1980) was van 17 juni 2010 tot 20 januari 2016 lid van de Tweede Kamer voor D66. In januari werd bekend dat Hachchi per direct de Kamer zou verlaten om deel uit te gaan maken van het campagneteam van Hillary Clinton. Daarom haar parlementaire staat van dienst.

Hachchi was lid van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Verder was zij sinds enkele maanden lid van deonderzoekscommissie breed welvaartsbegrip. In de Kamer hield zij zich bezig met bijna 60 dossiers op het gebied van defensie, Koninkrijksrelaties, waterbeleid en infrastructuur.

Mevrouw Hachchi was als parlementslid tamelijk actief, zowel door haar deelname aan debatten als door het stellen van vragen en het indienen van moties. Zo stelde zij ruim 150 Kamervragen, waarbij bijvoorbeeld geregeld de voortgang van het JSF-project het onderwerp was. Verder diende zij zo'n 150 moties in, waarvan een derde werd aangenomen. Moties van Hachchi hadden onder meer betrekking op het tegengaan van waterverontreiniging door medicijnen, behoud van Dordrecht als intercitystation en evaluatie van armoedeprojecten op de Antillen. Tevergeefs vroeg zij enkele keren om meer mogelijkheden voor vrouwen om toegang te krijgen tot bepaalde defensieonderdelen, zoals de onderzeebootdienst.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

Het aantal van vijf ingediende amendementen ligt wel aanzienlijk lager dan gemiddeld bij D66-Kamerleden, maar dat kwam omdat wetgeving op de terreinen waarmee zij zich bezighield slechts een kleine rol speelt.

Samen met de fracties van de PvdA, SP, GroenLinks was Wassila Hachchi betrokken bij de Veteranenwet, die zij uiteindelijk verdedigde samen met Kamerleden van de ChristenUnie, PvdD, SGP, PVV, CDA en de VVD. De wet regelt de bijzondere zorgplicht van de overheid tegenover militairen. Het wetsvoorstel werd, in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, met algemene stemmen aangenomen. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer liet de voorzitter weten dat het de eerste keer sinds 1946 was dat een initiatiefwetsvoorstel Kamerbreed werd aangenomen.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Hachchi

Dossiers woordvoerder

bijna 60 dossiers

Kamervragen

ruim 150

Amendementen - eerste indiener

5 (1% van alle D66-amendementen, 40% aangenomen, 40% verworpen)

Amendementen - mede ondertekend

11

Moties - indiener

151 (8% van alle D66-moties; 32% aangenomen, 51% verworpen)

Moties - mede ondertekend

116

Steun voor moties

gemiddeld steunden 77 Kamerleden haar moties (gemiddelde steun voor D66-moties is 83 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 11 maart 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.