CDA-grondlegger en oud-Senaatsvoorzitter Piet Steenkamp overleden

dinsdag 12 januari 2016, 14:58

DEN HAAG (PDC) - Op 8 januari is op 90-jarige leeftijd Piet Steenkamp overleden. Hij was de grote animator van de fusie van ARP, KVP en CHU die in 1980 leidde tot het CDA. Daarnaast was hij 34 jaar Eerste Kamerlid (voor KVP en CDA), waarvan acht jaar als voorzitter.

Piet Steenkamp kwam uit een katholieke Noord-Hollandse ondernemersfamilie en was zelf enige jaren directeur van een bacon- en conservenfabriek. In 1960 werd hij hoogleraar sociaal recht in Nijmegen. Dat bleef hij tot 1990.

Na actief te zijn geweest in de KVP, onder meer als partijbestuurslid en voorzitter van de programmacommissie, richtte hij zich vanaf 1970 op het samengaan van de drie christendemocratische partijen, die door de ontkerkelijking hun positie hadden zien verzwakken. In 1973 werd hij voorzitter van het federatieve verband, dat de naam CDA kreeg. Dat mondde tenslotte in 1980 uit in de fusie. Bij de oprichting werd hij erevoorzitter en het CDA noemde het opleidingscentrum naar hem.

Verder was Steenkamp twee keer informateur. In 1971 legde hij de basis voor het kabinet-Biesheuvel door overeenstemming te bereiken over zowel programma als portefeuilleverdeling. In 1982 constateerde hij als informateur dat er geen kans was op herstel van de in het tweede kabinet-Van Agt ontstane breuk tussen CDA en D66 en PvdA.

Piet Steenkamp had een progressief imago en kreeg zelfs de bijnaam 'rode Piet'. Toch wist hij het CDA juist als centrumpartij te positioneren, waarbij hij vooral Van Agt een belangrijke rol toebedacht. Het moeizame proces naar de fusie, met een vooral aarzelende ARP-leiding, gaf hij beeldend weer met de woorden 'de honden blaffen, maar de karavaan trekt verder'. 

Bronnen: De Volkskrant, biografisch archief PDC