Vredelievende aanpak blijkt toch niet goed uitgedacht

donderdag 1 oktober 2015, 15:35

Door: Madelon Kunst

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking was vandaag als derde aan de beurt tijdens de plenaire vergadering van het Model European Parliament Nederland. Hun vraagstuk ging over ontwikkelingshulp, en hoe dit te verbeteren. “Wat moet de EU doen om de doelstelling van 0,7% van het BBP aan ontwikkelingshulp te spenderen, te behalen?” Dit was de hoofdvraag voor de commissieleden waar zij maandag en dinsdag in Alkmaar hard aan hebben gewerkt.

Hun plan was voorgesteld aan de parlementsleden, de vergadering kon beginnen. Zoals gewoonlijk werden de Operative Clauses (OC) voorgelezen waarna een voorspeech van de commissie volgde. Het grootste doel van de commissieleden wilde alle Europese lidstaten een steentje laten bijdragen. Wij moeten niet meer egoïstisch denken als Europa, maar juist de armere landen samen helpen.

Ondanks dit vredelievende verhaal van de commissie, werd er een amendement ingediend. Voorgesteld werd OC5, betreffende het verkopen van Europese landbouwproducten aan ontwikkelingslanden tegen een eerlijke prijs (om dumping te voorkomen) te schrappen. Dit OC zou alleen maar averechts werken: voor zowel onze economie als voor de ontwikkelingssamenwerking. De commissie reageerde echter dat dit OC van groot belang was, omdat het zou zorgen voor minder egoïsme en een betere economische ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. En daar waren de parlementariërs het mee eens: het amendement werd niet aangenomen en de resolutie bleef dus hetzelfde.

De gedelegeerde van Polen stond hierna op: hij zou een tegenspeech gaan geven. Niet alleen OC5 sloeg volgens Polen nergens op, de hele resolutie stond volgens hen vol met tegenstellingen en onjuiste plannen en ideeën. Punt voor punt werd de resolutie, met sterke argumenten, ronduit afgekraakt. Toch werd hier kalm op gereageerd door de commissie. De parlementariërs moesten zich volgens hen niet zo veel zorgen maken en begrijpen dat de resolutie een goed plan was. Het zorgde immers volgens hen voor meer samenwerking, en daardoor, minder egoïsme!

Tijdens het open debat bleken er veel kritische vragen te zijn. Was het laten leren van basisschoolleerlingen over de Europese plannen over ontwikkelingssamenwerking, geen propaganda? En, moest de commissie niet voor meer handel zorgen, in plaats van alleen maar te helpen? Over de instellingen J.E.M.O.E.D.E.R. en B.A.N.G.A.-lijst deden de parlementariërs niet zo moeilijk. Die werden na wat gelach snel geaccepteerd. De commissie reageerde kalm op vragen en bleef pleiten voor goede samenwerking.

Na het debat was het tijd voor de slotspeech. Wederom: Europa moest niet alleen maar aan zichzelf denken, maar zich meer gaan concentreren op goede samenwerking. Ondanks dit werd de resolutie niet aangenomen, met maar liefst 97 stemmen tegen, 21 stemmen voor en 7 onthoudingen.