MEP Nederland wijst Europese Energie-Unie af

donderdag 1 oktober 2015, 15:31

Door: Thijs de Dood

De tweede resolutie op de agenda was die van de commissie Industrie, Onderzoek en Energie (I). Hun vraagstuk betrof onder andere de Europese energievoorziening, de eventuele oprichting van een energie-unie en het behalen van meer energie-efficiëntie.

De voorspeech, gegeven door de afgevaardigde uit Bulgarije, overtuigde het parlement meteen van het enorme belang van een betrouwbare energiestroom voor onze moderne maatschappij. Alles draait tenslotte toch op energie? Waar zouden we zijn zonder? De duidelijk gepassioneerde spreker moest zelfs op verzoek van de voorzitter zijn speech vroeger afbreken, omdat hij anders het programma in de war zou schoppen.

Na de voorspeech bleek dat er geen amendement was ingediend en ook geen informatieve vragen, waarop de voorzitter het open debat wenste te openen. Dat was ook gebeurd, ware het niet dat een oplettende parlementariër uit Oostenrijk middels een point of order de voorzitter wist te herinneren aan het feit dat hij twee speeches had overgeslagen.

De voorzitter herstelde zijn fout, waarop de tegenspeech werd ingezet. In deze speech werd geopperd dat veel van de talrijke Operative Clauses die de resolutie telde volstrekt overbodig waren, en dat veel van de voorstellen die gedaan werden door de Europese Commissie reeds worden uitgevoerd. De kritiek in deze speech werd echter goed gepareerd door te stellen dat veel van de conclusies die getrokken werden in de tegenspeech berusten op verkeerde interpretaties.

Nadat de voorzitter het open debat voor de tweede keer had geopend, brandde de discussie los. Er kwamen goede punten vanuit de zaal over allerlei aspecten van de resolutie, en de meeste daarvan werden ook uitstekend gepareerd door de verdedigende commissie. Er was zelfs relatief vaak bijval voor de commissie vanuit de zaal.

In de slotspeech werd door de afgevaardigde uit Slovenië nogmaals benadrukt hoe groot het belang is van een betrouwbare energieaanvoer voor ons in Europa, maar ook dat duurzaamheid daarbij van het grootste belang is voor onze toekomst.

Het spannendste moment was dan toch eindelijk aangebroken: de stemming. Na wat rumoer door het overleg binnen de delegaties werden de stemmen uitgebracht. Het bleef lang spannend, maar na enkele landen die als een blok tegen stemden, bleken er toch meer stemmen tegen te zijn. De uiteindelijke teller bleef staan op 48 stemmen voor, 68 stemmen tegen en 29 onthoudingen. Hoe dit hoge aantal onthoudingen tot stand is gekomen, is wellicht te verklaren door de lengte van de resolutie en de technische aard van het onderwerp, maar dat blijft gissen.