Achtergrond: niet voor het eerst was er gisteren rumoer bij een debat

vrijdag 13 februari 2015, 9:33

DEN HAAG (PDC) - Gisteren was het bij het aardgasdebat weer eens rumoerig op de publieke tribune. In de parlementaire geschiedenis kwamen incidenten met het publiek eigenlijk niet zo vaak voor. Slechts enkele keren moest de gehele tribune worden ontruimd en meestal is een vermaning van de Kamervoorzitter om zich te onthouden van tekenen van instemming of afkeuring afdoende.

Dat de Voorzitter gezang toestond, was wel bijzonder. Het was echter niet de eerste keer dat er werd gezongen in de Tweede Kamer. In 1919 hieven de sociaaldemocraten hun Achturenlied aan, nadat het wetsvoorstel over invoering van de achturige werkdag was aanvaard. De christendemocraten zongen in reactie daarop het Wilhelmus. Dat was evenwel na sluiting van de vergadering.

In de negentiende eeuw werden soms weesmeisjes op de tribune geplaatst, zodat er geen plaats was voor potentiële raddraaiers. Dat was bijvoorbeeld het geval toen Domela Nieuwenhuis Tweede Kamerlid was. De tribune in de oude zaal was echter aanmerkelijk kleiner dan de huidige.

Wij geven een overzicht van tumultueuze gebeurtenissen in de Tweede Kamer waarbij publiek betrokken was.