Directoraat-generaal Nabuurschap en uitbreiding (NEAR)

Dit directoraat-generaal houdt zich bezig met nabuurschapsbeleid van de Europese Unie en de onderhandelingen over mogelijke uitbreiding. Het doel van het nabuurschapsbeleid is om partnerlanden van de EU te ondersteunen in het doorvoeren van democratische hervormingen, het ontwikkelen van een rechtsstaat en het creëren van inclusieve economische groei. Dit moet leiden tot een verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, en welvaart en solidariteit in Europa. Ook coördineert DG NEAR de beleidsafspraken met de landen die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte.

Dit directoraat-generaal vervangt sinds 2015 het directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG). Deze verandering moest benadrukken dat de EU zich meer op de relaties met de buurlanden richt, en minder op een snelle uitbreiding van de Unie. DG NEAR heeft daarom ook enkele taken met betrekking tot het beleid ten aanzien van de oostelijke en zuidelijke buurlanden overgenomen van het toenmalige DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking.

DG NEAR werkt nauw samen met de Europese diplomatieke dienst en voor specifieke onderwerpen ook de beleidsspecifieke directoraten-generaal. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding.