Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)

Dit directoraat-generaal hield zich bezig met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de voorbereidingen daarvoor. De uitbreiding moet leiden tot verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, welvaart en solidariteit over heel Europa. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen.

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (NEAR).

De taken van dit DG zijn:

  • het beheren van het proces waarbij landen lid worden van de Europese Unie
  • het definiëren en implementeren van het Europese stabiliteits-en associatiebeleid in de Balkanlanden
  • het onderhouden van de relatie met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • problemen inventariseren als gevolg van de toetreding van Cyprus als een verdeeld eiland
  • het beheren van de financiële steun aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • het beheren van de het informatie- en communicatiebeleid van de Commissie gerelateerd aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten