Advies uitgebracht over integriteit Eerste Kamerleden

woensdag 14 mei 2014, 11:21

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamercommissie GRECO heeft advies uitgebracht aan het College van Senioren over de preventie van corruptie. Dit advies werd opgesteld op basis van een rapport, uitgegeven door de anti-corruptie groep GRECO van de Raad van Europa.

De tijdelijke commissie stelt voor om in het Reglement van Orde van de Eerste Kamer een apart hoofdstuk over integriteit op te nemen, en vindt dat er meer gedetailleerde informatie moet komen over de nevenfuncties van senatoren. Een ander voorstel is om fracties te adviseren zelf integriteitsafspraken te maken en deze openbaar te maken.

De commissie-GRECO constateerde verder dat het Nederlandse systeem tamelijk effectief is, maar stelde voor de bestaande en mogelijk nieuwe afspraken hierover vast te leggen in een gedragscode.

Bron: Eerste Kamer