Monumentaal werk over de idealist en realist Drees voltooid

dinsdag 18 maart 2014, 8:51

DEN HAAG (PDC) - Op enkele punten verdient het beeld dat van Willem Drees bestaat, bijstelling. Zo was hij een veel taaier onderhandelaar dan soms wordt gedacht en had hij een veel grotere internationale belangstelling. Dat blijkt uit het gisteren verschenen slotdeel van de Drees-biografie. Het beeld van Drees dat uit de gehele biografie voortkomt, is dat van een overtuigde sociaaldemocraat, die echter steeds uitging van 'het haalbare'.

In het laatste deel komen de jaren 1948-1988 aan bod, nadat de auteurs Hans Daalder en Jelle Gaemers eerder zijn wethouderschap, de periode vóór 1940 en zijn rol in de Bezettingsjaren en tijdens de Indische kwestie aan bod beschreven. In het nieuwe deel wordt uiteraard veel aandacht besteed aan zijn periode als premier (1948-1958).

De auteurs corrigeren in het laatste deel een aantal beelden over Drees, maar zij bevestigen dat Drees' soberheid oprecht was (al cultiveerde hij dat ook enigszins). Het is ook waar dat Drees thuis in 1949 de Amerikaanse Marshallhulp-topman Harriman ontving, maar het is een mythe dat hij hem toen slechts trakteerde op een 'mariakaakje', waarmee zijn zuinigheid zou zijn bevestigd.

Met het verschijnen van het deel 'Premier en elder statesman, de jaren 1948-1958' is een project van twintig jaar voltooid. Het heeft een momumentale biografie opgeleverd, die recht doet aan de betekenis en grootheid van Willem Drees.