Prof.Dr. H. (Hans) Daalder

foto Prof.Dr. H. (Hans) Daaldervergrootglas

Leidse hoogleraar, die kan worden beschouwd als de 'vader' van de Nederlandse politieke wetenschap. Biograaf van Willem Drees. Volgde onderwijs in de nieuw opgerichte faculteit der politieke en sociale wetenschappen in Amsterdam bij onder meer Barents en Kleerekoper en studeerde enige tijd in Londen en de VS. Had grote belangstelling voor het Anglo-Amerikaanse politieke stelsel. Vanaf 1963 tot zijn emeritaat in 1993 hoogleraar in de wetenschap der politiek in Leiden en in 1976-1979 hoogleraar aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Vruchtbaar publicist en medeoprichter van het Parlementair Documentatiecentrum. Werd in Leiden geëerd met een jaarlijkse lezing.

in de periode 1974: oprichter PDC

voornaam (roepnaam)

Hans (Hans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen (N.H.), 4 mei 1928

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 april 2016

hoofdfuncties en beroepen

hoofdfuncties en beroepen
 • assistent van prof. J. Barents, Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
 • wetenschappelijk medewerker ISS (Institute of Social Studies) te 's-Gravenhage, van 1958 tot 1963
 • hoogleraar in de wetenschap der politiek (juridische faculteit), Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1963 tot 1 juni 1993 (na 1990 parttime)
 • hoogleraar in de wetenschap der politiek (faculteit der sociale wetenschappen), Rijksuniversiteit Leiden, van 1 januari 1969 tot 1 juni 1993 (na 1990 parttime)
 • hoogleraar politieke wetenschappen, Europees Universitair Instituut te Florence, van 1976 tot 1979

nevenfuncties

 • lid sectie sociologie en politicologie, Academische Raad, vanaf 1964
 • lid commissie van advies over interdepartementale taakverdeling (Commissie-Van Veen), van 3 december 1969 tot 1971
 • voorzitter stembureau universitaire verkiezingen Rijksuniversiteit Leiden, 1971
 • voorzitter begrotingscommissie Juridische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, 1973
 • voorzitter departement politieke wetenschappen, Europees Universitair Instituut te Florence, vanaf 1976
 • voorzitter begrotingscommissie Juridische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, 1980
 • Francqui-hoogleraar in de vergelijkende politieke wetenschap, Universiteit van Leuven, 1992

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid SPIL (Studievereniging voor Politicologen in Leiden)
 • erelid NKWP (Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • "Murmellius Gymnasium" te Alkmaar, tot 1946

academische studie
 • politicologie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1946 tot mei 1955 (volgde ook colleges geschiedenis)
 • Salzburg Seminar in American Studies, februari 1951
 • studie, Londen School of Economics and Political Science, 1954

promotie
 • politieke en sociale wetenschappen, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, 24 juni 1960

postacademisch onderwijs
 • studie, Harvard University en Berkeley University (VS), van 1960 tot 1961

wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Richtte in 1974 samen met Dr. N. Cramer het Parlementair Documentatie Centrum op
 • Leerlingen (promovendi) van hem waren onder meer de latere hoogleraren J. Kooiman, Bart Tromp, Rudy Andeweg, Jacques Thomassen, Koen Koch, Jouke de Vries, Peter Mair, dr.J.E. Keman, Joop van den Berg, Ruud Koole en Monique Leijenaar, en voorts Madelon de Keizer, Ineke Secker en Gerard Visscher

uit de privésfeer
 • Leermeesters van hem waren onder meer prof. J. Barents (zijn promotor), prof. S. Kleerekoper en prof. J. Presser
 • Werkte tijdens zijn studietijd als vrijwilliger bij de bibliotheek van het IISG (Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis) en bij het Instituut voor Perswetenschap
 • Zijn zoon Ivo maakte deel uit van de staf van de National Security Council van de regering-Clinton en is in de regering-Obama ambassadeur bij de NAVO in Brussel
 • Zijn zoon Eric is plaatsvervangend landsadvocaat

woonplaats(en)/adres(sen)
's-Gravenhage

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1973

overige onderscheidingen en prijzen
Koninklijke/Shell-oeuvreprijs

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen), vanaf 1990
 • lid American Academy, vanaf 1991

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Organisatie en reorganisatie van de Britse regering, 1914-1958" (dissertatie, 1960)
 • "The role of the military in the emerging countries" (1962)
 • "Cabinet reform in Britain, 1914-1963" (1964)
 • "Mensen en machten" (1965)
 • "The politics of the smaller European democracies" (red., 1973)
 • "Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek" (1974)
 • "Parlement en politieke besluitvorming in Nederland" (red., 1975)
 • "Universities, politicians and bureaucrats: Europe and the United States" (red., met E.A. Shils, 1982)
 • "Western European party systems: continuity & change" (red., met P. Mair, 1983)
 • "Democratie, politiek gedrag en machtsverhoudingen in Nederland: enige thema's uit het politicologisch werk" (red., 1986) (speciaal nummer Acta Politica)
 • "Party systems in Denmark, Austria, Switzerland, the Netherlands and Belgium" (red., 1987)
 • "Willem Drees" (red., met N. Cramer en met bijdragen van o.a. J.Th.M. Bank, 1988)
 • "Politics in the Netherlands: how much change?" (red., met G.A. Irwin, 1989)
 • "Van oude en nieuwe regenten, of: Politiek als beroep" (afscheidsrede, 1993)
 • "Van oude en nieuwe regenten: politiek in Nederland" (1995)
 • "Op de kentering: een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding" (red. met J.H. Gaemers, 1996)
 • "Universitair panopticum: herinneringen van een gewoon hoogleraar" (1997)
 • "Comparative European Politics: The Story of a Profession" (1997)
 • "Het socialisme van Willem Drees" (Drees-lezing, 2000)
 • "Willem Drees 1886-1988. Gedreven en behoedzaam: de jaren 1940-1948" (2003)
 • "Willem Drees 1886-1988. Vier jaar nachtmerrie: de Indonesische kwestie 1945-1949" (2004)
 • "Drees en Soestdijk - De zaak-Hoffmans en andere crises 1948-1958" (2006)
 • "Het boek van Opa Politiek. Het Nederlands bestel voor kinderen verklaard" (m.m.v. E. Daalder, 2006)
 • "Willem Drees 1948-1988. Premier en elder statesman, de jaren 1948-1988" (met J. Gaemers, 2014)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen en 1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.