Partijen moeten de democratie dienen

donderdag 6 maart 2014, 13:54

DEN HAAG (PDC) - Wat is de plicht van politieke partijen? ‘Politieke partijen hebben geen plicht’, aldus Menno Hurenkamp, hoofdredacteur maandblad Wiardi Beckman Stichting, tijdens het debat dat gisteren in Nieuwspoort werd gehouden. Patrick van Schie, directeur Teldersstichting, bepleit dat politieke partijen een organisatie van de burger moeten zijn. Partijleden moeten échte invloed krijgen op de partijprogramma’s en kandidatenlijst.

Stelling 1: Politieke representatie kan ook zonder politieke partijen

Hurenkamp pleit voor de stelling: ‘Partijen komen en gaan. Kiezers laten wel weten of een partij bestaansrecht heeft of niet.’ Volgens hem is het grootste probleem het gebrek aan democratische cultuur. Van Schie beargumenteert, daarentegen, dat je niet zonder partijen kunt als je het representatieve stelsel wilt behouden. Kiezers verliezen het overzicht wanneer er 150 op zichzelf staande individuen in de Kamer zitten. Marty Smits, vicevoorzitter partijbestuur D66, vreest dat je veel kwijt raakt wanneer je geen politieke partijen meer hebt. Zij zorgen voor ideologische consistentie op lange termijn en een consequente lijn tussen bestuurslagen.

Stelling 2: Een politieke partij kan ook zonder leden

Van Schie beweert dat veel leden een politieke carrière ambiëren en dus een persoonlijk belang hebben. Partijen moeten intern inhoudelijke discussies mogelijk maken, zodat niet alleen ‘baantjesjagers’ aangetrokken worden. Gerrit Voerman, directeur DNPP, toont aan dat kiezers tegenwoordig vaker switchen. Hoelang leden zullen blijven, is maar de vraag. Hurenkamp beargumenteerde dat een politieke partij geen leden nodig heeft: ‘Het is aan een kritische massa om een partij te starten en het is aan de kiezers om een partij staande te houden’.

Het debat 'De plicht der politieke partijen?' vond plaats op woensdag 5 maart 2014 in Nieuwspoort. Gerrit Voerman, Patrick van Schie, Marty Smits en Menno Hurenkamp gingen met elkaar en het publiek in debat onder leiding van Max van Weezel. Het debat werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met Nieuwspoort en ProDemos.