Lokale politiek moet vertrouwen in democratie terugbrengen

donderdag 6 februari 2014, 13:56

DEN HAAG (PDC) - Gemeenten zouden een belangrijke rol moeten spelen bij het herstel van het vertrouwen in de politiek. Dit was de conclusie van het debat over de relatie tussen de gemeenteraadsverkiezingen en nationale politiek dat gisteren plaatsvond in Nieuwspoort. CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom, GroenLinks-partijvoorzitter Rik Grashoff en de Wassenaarse VVD-fractievoorzitter Anouk van Eekelen onderschreven deze stelling. Zij zijn voorstander van decentralisatie met meer bevoegdheden voor gemeenten, waardoor die het maatwerk kunnen leveren dat Den Haag niet kan verschaffen.

Decentralisatie houdt wel in dat de gemeenten per 2015 met beperkt budget en mankracht een groter takenpakket moeten uitvoeren. Grashoff bepleitte dat opschalen en het opleiden van gemeenteraadsleden hen in staat moet stellen de toegenomen last op te vangen. Peetoom maakte zich met name zorgen over de huidige plannen voor de thuiszorg.

Ook de rol van lokale partijen kwam naar aanleiding van een vraag uit het publiek aan bod. Van Eekelen stelde, met Wassenaar als voorbeeld, dat lokale partijen vaak ontstaan als gevolg van conflicten bij bestaande partijen en voor versplintering zorgen. Grashoff erkende het belang van lokale partijen, maar wees erop dat ‘een lokale partij met een landelijk gezicht’ dezelfde lokale verbondenheid voelt. Peetoom benadrukte dat een partij tussen alle bestuurslagen goed moet kunnen schakelen, wat landelijke partijen wel kunnen, maar waar lokale partijen tekort schieten.