Regeringsprogramma 1952

In slechts een paar dagen tijd wist formateur Drees richtlijnen voor beleid op te stellen, waaraan PvdA, KVP, ARP en CHU hun medewerking toezegden. Een belangrijk deel van deze richtlijnen besloeg de kwestie Nieuw-Guinea. De regering stelde dat er mogelijk Nieuw-Guinearaad werd ingesteld, maar de regering en fracties bleven vrij in hun standpunten. Voorlopig was er nog geen voor Nederland en Indonesië gunstige oplossing.

Andere punten betroffen vooral het sociaal-economische beleid. De sociale verzekeringsgedachte werd verder uitgewerkt in de vorm van een AOW en een kinderbijslag. De geleide loonpolitiek bleef gehandhaafd. Besloten werd om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in diverse economische sectoren verder uit te breiden. Ook werd overeengekomen dat er een huurverhoging zou komen, waarvan de opbrengsten mogelijk terug zouden vloeien in een egalisatiefonds.


Meer over