Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

  • Inzetten op de handhaving van het begrotingsevenwicht.
  • Bewerkstelligen van economische groei en de inkomensverdeling hiervan spreiden.
  • Op peil houden van de werkgelegenheid.
  • De pensioenen van mensen boven de 65 verbeteren via de algehele invoering van de AOW.

2.

Sociaal-cultureel

  • Het uitbreiden van de mogelijkheden voor alle burgers om culturele activiteiten te bezoeken.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

4.

Bestuurlijke vernieuwing

  • Een uitbreiding van het aantal zetels in de Eerste Kamer van 50 naar 75 en in de Tweede Kamer van 100 naar 150.

5.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over