Y. (Yasemin) Cegerek

foto Y. (Yasemin) Cegerek
bron: Tweede Kamer

Bescheiden Tweede Kamerlid van de PvdA, dat zich tijdens haar vierjarige lidmaatschap bezighield met milieubeleid (met name circulaire economie) en ruimtelijke ordening. Als Kamerlid woonde zij internationale klimaatconferenties bij en was zij rapporteur over een energieconferentie. Voor zij in de Kamer kwam raadslid in Enschede en Statenlid in Gelderland en werkzaam bij een Milieu Adviesbureau. Pleitte in 2016 in een ingezonden stuk in De Volkskrant voor het wegnemen van vooroordelen over burgers met een niet-Nederlandse achtergrond. In 2018-2022 was zij wethouder in Heerde.

PvdA
in de periode 2013-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Yasemin (Yasemin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Apeldoorn, 10 november 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • zelfstandig adviseur/projectleider/interim-manager, van 2011 tot 2013
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 juni 2013 tot 22 augustus 2013
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2013 tot 23 maart 2017
  • wethouder (onder meer belast met werk en inkomen) van Heerde, van 22 mei 2018 tot 1 mei 2022

tijdelijke vervanging Kamerlid
  • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 3 september tot 12 december 2013 als Tweede Kamerlid vervangen door Henk Leenders

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
  • lid bestuur Stichting Vrienden van Oikos
  • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van september 2016 tot maart 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
rapporteur circulaire economie, namens de commissie voor Infrastructuur en Milieu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 mei 2014 tot 23 maart 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was als raadslid in Enschede onder meer lid van de commissie Roombeek (na de vuurwerkramp)
  • Hield zich als Statenlid met name bezig met mobiliteitsbeleid en economische zaken en arbeidsmarkt

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.