Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

 • Het verbeteren van arbeidsrelaties op de werkvloer door o.a. klachtrecht voor individuele werknemers.
 • Een halt toe roepen aan de stijging van lonen en inflatie.
 • Aan de hand van een commissie een plan opstellen om de opkomende economische en financiële problemen aan te pakken.
 • Onderzoek naar de introductie van het profijtbeginsel waarbij burgers meer moesten gaan betalen voor de diensten van de overheid.
 • De opheffing van het woningtekort doormiddel van het bouwen van 550.000 woningen.
 • Het introduceren van een verhoging van de vermogensbelasting.

2.

Onderwijs

 • De groepsgrootte beperken in het beroepsonderwijs.
 • Het doorvoeren van een verhoging van het lesgeld voor het hoger onderwijs.

3.

Sociaal-cultureel

 • De instelling van een commissie om de kwestie rondom abortus op te lossen.

4.

Klimaat en milieu

 • Intact laten van de Waddenzee.
 • Wettelijke maatregelen instellen voor luchtvervuiling door auto's.
 • Opzettelijke verontreiniging strafbaar stellen.
 • Internationalisering overleg over milieuvraagstukken.

5.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Instelling brede commissie voor onderzoek naar rol van Nederlandse defensie in de NAVO.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Het initiëren van een algehele Grondwetsherziening.
 • De behandeling van begrotingen en wetsontwerpen door Eerste Kamer beperken.
 • Het bekijken van een verhoging van de kiesdrempel.
 • Het instellen van een niet-parlementaire ombudsman.
 • Benoeming commissarissen van de Koningin en burgemeesters na overleg met Provinciale Staten en Gemeenteraad.
 • Wet op de openbaarheid van bestuur in de geest van de voorstellen van de commissie-Biesheuvel instellen.
 • Betere outillage en ruimere financiële middelen voor parlement en fracties.

7.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over