Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer) (ESO)

Deze vaste Eerste Kamercommissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake de Europese samenwerking. Dit betrof bijvoorbeeld Europese verdragen. Verder kon de commissie overleg voeren met de staatssecretaris van Buitenlandse zaken belast met Europese samenwerking. Deze commissie was actief vanaf 1970 tot 2009.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.