Drs. A. (Anoushka) Schut-Welkzijn

foto Drs. A. (Anoushka) Schut-Welkzijn
bron: Hans Kouwenhoven

Vasthoudend VVD-Tweede Kamerlid dat vijf jaar woordvoerder werknemers- en volksverzekeringen, AOW, fraude en handhaving was. Hield zich ook bezig met arbeid (grensarbeiders, inspectie, arbeid vreemdelingen) en arbeidsmarktbeleid in de zorg, alsmede zorgopleidingen en -beroepen. Voor zij Kamerlid werd, was zij politiek assistent van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor werkte zij onder meer bij de Nederlandse Zorgautoriteit en bij de VVD-Tweede Kamerfractie. Beschikte altijd over goede dossierkennis.

VVD
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Anoushka (Anoushka)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 6 februari 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 23 maart 2017
  • directeur/eigenaar Pareto Governance, vanaf april 2017
  • manager Openbare Farmacie KNMP, vanaf november 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • contactpersoon adoptiewijk Vogelenbuurt, vanaf juli 2013
  • lid jury publieksprijs Klinische Chemie, vanaf 13 januari 2016

afgeleide functies, presidia etc.
rapporteur Europees Semester 2014 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 november 2013 tot 23 maart 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over activering uit arbeidsongeschiktheid. Door maatregelen als een periodieke herbeoordeling en een effectieve sollicitatieplicht moet de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden bevorderd. (33.770)
  • Een door haar in 2014 ingediende en aangenomen motie leidde tot het voornemen om het bilaterale sociale-verzekeringsverdrag met Marokko op te zeggen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.