SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De SGP had bij de verkiezingen van 12 september Kees van der Staaij als lijsttrekker. De SGP haalde 3 zetels, daarvóór had de partij 2 zetels in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Daad bij het Woord!'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De SGP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 163.581 (1,7%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij verwierf heermee 2 zetels.

2.

Verkiezingsprogramma 2012

De SGP ging de verkiezingen in met het programma: 'Daad bij het Woord!'. Het is vooral gericht op solide overheidsfinanciën, minder soevereiniteitsoverdracht naar 'Brussel' en de bescherming van de joods-christelijke cultuur. De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Besparingen en belastingen

 • Alle winkels moeten weer op zondag gesloten zijn
 • Publieke omroep van 3 netten terug naar 1
 • Belastingheffing wordt gezinsvriendelijk
 • Ondernemer hoeft eerste 6 maanden WW niet te betalen
 • Uniform tarief inkomstenbelasting van 35%
 • Overdrachtsbelasting wordt afgeschaft
 • Eigen woningforfait wordt afgebouwd
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget omhoog
 • Geen subsidie meer naar kinderopvang
 • Accijnsvoordeel rode diesel blijft behouden

Gezondheidszorg

 • Het Persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan
 • Er moet een fiscale aftrekpost komen voor mantelzorgers
 • Centralere rol voor huisarts en wijkverpleegkundige
 • Gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding
 • Geen belastingsgeld meer naar abortusklinieken
 • Embryoselectie is een slechte zaak
 • Kleiner basispakket zorgverzekering
 • Minder mensen ontvangen zorgtoeslag
 • Uitzonderlijk goede huisartsen worden beloond

Veiligheid en justitie

 • Hogere straffen op het bezit van kinderporno
 • Het huwelijk weer voorbehouden aan man en vrouw
 • Adoptie voor homoparen wordt afgewezen
 • Verplichte bemiddeling echtscheiding bij jonge kinderen
 • Commercieel draagmoederschap blijft strafbaar
 • Minimumleeftijd voor alcohol naar 18 jaar
 • Er komen 5.000 politieagenten bij
 • Geleden schade slachtoffers wordt altijd op dader verhaald
 • Sluiten coffeeshops en handhaven drugsverbod
 • Forse verlaging van de 24-wekengrens bij abortus
 • Minimumleeftijd prostitutie omhoog naar 23 jaar

Overige zaken

 • Voortaan tweederde meerderheid voor Europese verdragen
 • Grote terughoudendheid bij bouw moskeeën
 • Maximumsnelheid naar 135 waar het kan
 • Splitsing van de euro moet serieuze optie zijn
 • Turkije zal nooit lid worden van de EU
 • Jeruzalem blijft de ondeelbare hoofdstad van Israël
 • Israël moet niet worden gedwongen tot 'twee-statenoplossing'
 • Joden moeten zich in Judea en Samaria kunnen vestigen
 • De NAVO blijft de hoeksteen van het veiligheidsbeleid
 • Het defensiebudget moet fors worden verhoogd

Letterlijke tekst

SGP-verkiezingsprogramma 2012

3.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over