Drs. B. (Barbara) Visser

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Drs. B. (Barbara) Visser
bron: Arenda Oomen

Barbara Visser (1977) was van 31 augustus 2021 tot 10 januari 2022 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was zij van 26 oktober 2017 tot 31 augustus 2021 staatssecretaris van Defensie. Van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017 was mevrouw Visser Tweede Kamerlid voor de VVD. Zij was als Kamerlid woordvoerder wonen, verkeer, water, luchtvaart en visserij. In 2010-2012 was zij wethouder in de gemeente Zaanstad en daarvoor werkte zij in het bedrijfsleven en bij de belastingdienst.

VVD
in de periode 2012-2022: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Barbara (Barbara)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Šibenik (Kroatië), 16 augustus 1977 (voormalige Soc. Fed. Rep. Joegoslavië)

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • executive business consultant lokaal bestuur, "Atos Consulting", van 1 januari 2007 tot maart 2010
 • wethouder (van economie, toerisme, werk en inkomen, integratie en personeel en organisatie) van Zaanstad, van 27 april 2010 tot 20 september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met personeelsbeleid en materieelvoorziening), van 26 oktober 2017 tot 31 augustus 2021
 • minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 31 augustus 2021 tot 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met a. personeelsvoorziening, waaronder de personele vulling en gereedheid operationele commando’s; b. materieelvoorziening, waaronder de materiële uitrusting en gereedheid operationele commando’s en c. bedrijfsvoering met inbegrip IT en bedrijfsveiligheid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Zaans Museum, vanaf mei 2022

vorige (2/6)
 • formateur collegevorming gemeente Zaanstad, 2010 (met Jeroen Olthof (PvdA))
 • lid Raad van Toezicht Stichting Amsterdam 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • rapporteur begrotingcyclus I&M, namens de commissie voor Infrastructuur en Milieu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf mei 2015 (met Duco Hoogland)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 24 maart 2016

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Stichting Monet, vanaf september 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Zij was in 2012-2014 was zij woordvoerder volkshuisvesting (wonen, bouwen, eigenwoningbezit, stedelijke vernieuwing en kraken)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2020 een Marinierskazerne niet over te plaatsen van Doorn naar Vlissingen, maar naar Nieuw-Milligen (formeel was sprake van een voorgenomen besluit). In de Tweede Kamer was ernstige kritiek op het terugkomen op het besluit uit 2012 en op de wijze waarop zij (niet) had gecommuniceerd met Zeeuwse bestuurders. Zij bood (diverse keren) excuses aan voor de wijze waarop zij de zaak had aangepakt. De Tweede Kamer verwierp met 67 tegen 63 stemmen een door Kees van der Staaij (SGP) en zes anderen ingediende motie van afkeuring van het gevoerde kabinetsbeleid.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Nederlandse vader en Kroatische moeder en beide nationaliteiten. Vanwege die reden diende PVV-fractievoorzitter Wilders een motie van wantrouwen tegen haar in, die echter werd verworpen.
 • Verhuisde op 3-jarige leeftijd van Kroatië naar Nederland
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.