Oud-VVD-politica Nell Ginjaar-Maas overleden

dinsdag 24 april 2012, 14:52

DEN HAAG (PDC) - Tijdens een vakantie op Corsica is op 80-jarige leeftijd Nell Ginjaar-Maas overleden. Zij was voor de VVD dertien jaar Tweede Kamerlid en in de kabinetten-Lubbers I en II staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, in het bijzonder belast met voortgezet onderwijs.

De uit het onderwijs afkomstige Nell Ginjaar speelde ten tijde van de kabinetten-Den Uyl en -Van Agt een belangrijke rol als woordvoerder onderwijs van de VVD-fractie. In die jaren bracht zij onder meer een initiatiefwet tot stand die een wettelijke basis gaf aan de MO-opleidingen. Als staatssecretaris bracht zij eveneens diverse onderwijswetten tot stand, zoals over het leerlingenvervoer en over de onderwijsbevoegdheden van leraren.

Na haar periode als staatssecretaris keerde zij terug in de Kamer en werd onder meer voorzitter van de vaste commissie voor midden- en kleinbedrijf. Zij bleef tot op hoge leeftijd via adviesfuncties betrokken bij het onderwijs.

Nell Ginjaar was de echtgenote van VVD-minister, -voorzitter en -senator Leendert Ginjaar.

bronnen: ANP, biografisch archief PDC