Stemming over transnationale kieslijsten uitgesteld

Europarlementsleden hebben op donderdag 7 juli besloten een stemming over de hervorming van de Europese verkiezingen uit te stellen, door het hervormingsvoorstel voor verdere discussie terug te sturen naar de commissie constitutionele zaken. Het belangrijkste voorstel van de ontwerpresolutie, die door Andrew DUFF (ALDE, UK) was opgesteld, is de oprichting van transnationale lijsten waaruit EU burgers 25 extra Europarlementsleden zouden kunnen kiezen.

.