Commissie Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio (PA-UfM)

De Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio (PA-UfM) is een samenkomst van 280 parlementariërs, afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie en 17 partnerlanden in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De PA-UfM is onderdeel van de Unie voor de Mediterrane Regio, een overkoepelend samenwerkingsverband tussen dezelfde landen.

De PA-UfM is het parlementaire instituut van de Unie voor de Mediterrane Regio. Belangrijkste doelen zijn:

  • de zichtbaarheid en transparantie van de Unie versterken en het werk van de organisatie aansluiten op de wensen van haar burgers;
  • democratische legitimiteit versterken en ondersteuning bieden aan samenwerking in de regio.

Per jaar organiseert de PA-UfM minstens één plenaire sessie. De 280 leden zijn in gelijke mate verdeeld tussen de noordelijke en zuidelijke kusten van de Middellandse Zee.

Griffier is dhr. A. Westerhoff.