Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 
logo AFM

Deze onafhankelijke instantie houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

De AFM houdt gedragstoezicht, dat wil zeggen dat zij controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

Taken

De AFM houdt toezicht op de naleving van wetten omtrent gedrag op de financiële markten, hierbij let de ACM op dat:

-financiële marktprocessen duidelijk en transparant verlopen

-de verhoudingen tussen marktpartijen zuiver zijn

-cliënten zorgvuldig behandeld worden

De AFM heeft daarnaast tot taak om te beslissen over de toelating van ondernemingen tot financiële markten en de minister te adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving.

Het streven is om het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal.

Bevoegdheden

De AFM heeft verschillende handhavingsmaatregelen gekregen om haar taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn een boete, het intrekken van een vergunning of een openbare waarschuwing door een persbericht.

Verhouding tot de Nederlandsche Bank

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. Dit houdt in dat DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.


Meer over