Autoriteit Financiële Markten (AFM)

logo AFM

Deze onafhankelijke toezichthouder houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is om het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal.

De AFM houdt gedragstoezicht, dat wil zeggen dat zij controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. Dit houdt in dat DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

De AFM is een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders. De minister van Financiën benoemt het bestuur, keurt de begroting goed en stelt de heffingen vast.