Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft als doel burgers te stimuleren om te werken. Dit omdat burgers op hun best zijn als ze participeren in de maatschappij. Bovendien functioneert de maatschappij op haar best als zoveel mogelijk burgers werken. Maar als werken onmogelijk is kan het UWV (werknemers)uitkeringen toekennen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet-uitkering.

Het UWV heeft aantal kerntaken:

  • burgers stimuleren te blijven werken of te gaan werken
  • werkgevers helpen personeel te vinden
  • beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • toekennen van uitkeringen
  • waarborgen dat de burger maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft door te geven.

De organisatie is in 2002 ontstaan uit een fusie van de instellingen Cadans, GAK, GUO, SFB, USZO en opdrachtgever Lisv. Op 1 januari 2009 zijn UWV en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) gefuseerd.