EP richt bijzondere commissie op voor hervorming van EU begroting

Europarlementariërs zijn woensdag overeengekomen om een bijzondere commissie op te richten ter voorbereiding van het volgende meerjarig financieel kader van de EU. De commissie begint haar werk op 1 juli 2010 en zal de begrotingsprioriteiten van het Parlement bepalen en voorstellen doen voor de financiering van de EU-begroting in de toekomst. De samenstelling van de commissie wordt donderdag vastgelegd.

De nieuwe commissie zal 50 leden tellen en heeft als hoofdtaak om het werk voor het volgende lange termijn begrotingskader van de EU (ook wel bekend als de "financiële perspectieven" of het meerjarig financieel kader, MFK) voor te bereiden. Het huidige lange termijn begrotingskader loopt van 2007-2013; het volgende zou in 2014 beginnen.

Bedoeling is dat de commissie het Parlement een verslag kan voorleggen voordat de Europese Commissie naar verwachting in juli 2011 haar voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK) presenteert.

Officieel buigt de commissie zich over "beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013". Haar bevoegdheden zijn:

  • vaststellen van de politieke prioriteiten van het Parlement voor het MFK na 2013, zowel wat wetgeving als wat begroting betreft;
  • ramen van de financiële middelen die de Unie in de periode vanaf 1 januari 2014 nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken en haar beleidsmaatregelen uit te voeren;
  • vaststellen van de duur van het volgende MFK;
  • voorstellen, overeenkomstig de prioriteiten en doelstellingen, van een structuur voor het toekomstige MFK, met vermelding van de belangrijkste activiteitenterreinen van de Unie;
  • uitstippelen van richtsnoeren voor indicatieve toewijzing van middelen tussen en binnen de verschillende uitgavenrubrieken van het MFK overeenkomstig de prioriteiten en de voorgestelde structuur;
  • het verband nader bepalen tussen een hervorming van het financiële systeem van de EU-begroting en een herziening van de uitgaven om de begrotingscommissie een deugdelijke basis voor onderhandelingen over het nieuwe MFK te bieden;

Tijdens de julizitting in Straatsburg vergadert de nieuwe commissie normaal voor het eerst. Tijdens die vergadering verkiezen de leden een voorzitter en vicevoorzitter en een rapporteur.

Achtergrond

Het Europees Parlement heeft op dit moment 20 permanente commissies, twee subcommissies en één bijzondere commissie, de bijzondere commissie over de financiële, economische en sociale crisis. Eén van de taken van de nieuwe commissie zou ook zijn om het werk van de bijzondere commissie over de crisis op te volgen.

Tijdens de voorbereidingen voor het huidige lange termijn begrotingskader in 2004-2005 richtten de Europarlementsleden ook een tijdelijke commissie op. Het Parlement heeft tijdens zijn vorige wetgevingsperiode ook twee tijdelijke commissies opgericht: één over de klimaatverandering en één over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (2006).