President Rekenkamer Stuiveling: kwaliteit budgetrecht is in het geding

donderdag 20 mei 2010, 8:00

De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, heeft de Tweede Kamer gisteren gewaarschuwd voor de kwaliteit van het budgetrecht. Zij deed dat gisteren bij de presentatie van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen over 2009 van de ministeries. Traditiegetrouw gaat deze aanbieding op Verantwoordingsdag gepaard met een speech van de president van de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer constateerde dat het steeds vaker voorkomt dat de regering geen informatie aan de Tweede Kamer kan geven over de behaalde prestaties. Ministeries spannen zich wel in om begroting en verantwoording te verbeteren, maar de beschikbaarheid van goede verantwoordingsinformatie neemt amper toe. Zo krijgt de Tweede Kamer steeds vaker te horen, weliswaar met redenen omkleed, dat geen informatie over prestaties beschikbaar is. Stuiveling constateert daarmee dat niet zo zeer het budgetrecht in formele zin in het geding is, maar wel de kwaliteit van dat recht.

Overigens heeft de Rekenkamer de rijksrekening 2009 goedgekeurd.

bron: Algemene Rekenkamer