Mr. R.A. (Roland) van Vliet

foto Mr. R.A. (Roland) van Vliet
bron: Tweede Kamer

Limburger, die in de Tweede Kamer na vier jaar deel te hebben uitgemaakt van de PVV-fractie drie jaar als eenling opereerde. Had in 2012 de leiding van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties en leidde later een commissie die zich bezighield met parlementaire benoemingen. Hij is van huis uit bedrijfsfiscalist en was in 2011 Statenlid in Limburg. Was aanvankelijk woordvoerder belastingen en sociale zaken. Na zijn vertrek uit de PVV vooral actief als commissievoorzitter. Werd in de Kamer algemeen als een sympathieke, goedmoedige collega gezien, die met krachtig stemgeluid weliswaar fel kon debatteren, maar daarbij ook de nodige humor gebruikte.

PVV, fractie-Van Vliet (ex-PVV)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Rudolf Aleida (Roland)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Susteren, 25 november 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), tot 20 maart 2014
 • partijloos
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1 juni 2015 (lidmaatschap inmiddels beëindigd)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie lid-Van Vliet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 maart 2014 tot 23 maart 2017

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 23 maart 2017
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Vliet, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 maart 2014 tot 23 maart 2017
 • juridisch medewerker bij "Adelmeijer Hoyng Advocaten" te Maatstricht/Roermond, van juni 2018 tot 1 november 2018
 • belastingadviseur/fiscalist Belastingdienst, vanaf 1 november 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Rekenkamercommissie Nederweert, vanaf februari 2017
 • strategisch adviseur volkshuisvesting, Woondroom Consulting, vanaf februari 2017

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 april 2013 tot 21 april 2015
 • voorzitter werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 november 2015 tot 23 maart 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 2016 namens de werkgroep Benoemingen en voordrachten een initiatiefwetsvoorstel in over de aanbevelingslijsten voor de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad en over de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman (34.625)
 • Diende in 2017 samen met Ronald van Raak (SP), Roald van der Linde (VVD), Wouter Koolmees (D66), Roos Vermeij (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van die wet (34.683)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • In 2014 waren er geruchten dat hij contact had gezocht met fractievoorzitter Halbe Zijlstra over een overstap naar de VVD
 • Verliet op 20 maart 2014 de PVV-Tweede Kamerfractie naar aanleiding van uitspraken van Geert Wilders over Nederlandse Marokkanen op een bijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezing in Den Haag. De Voorzitter deelde op 25 maart mee, dat hij vanaf 21 maart geen deel meer uitmaakte van de PVV-fractie.
 • Aan het slot van het debat in december 2014 over het rapport van de onder zijn leiding uitgevoerde parlementaire enquête naar woningbouwcorporaties sprak de Tweede Kamer via een motie unaniem waardering uit voor het werk van de commissie

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.