J.M. (Jan) Paternotte

foto J.M. (Jan) Paternotte
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website D66.nl

Jan Paternotte (1984) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 en sinds 11 januari 2022 fractievoorzitter. Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Eerder was hij beleidsmedewerker van D66-Europarlementariër Marietje Schaake en voorzitter van de Jonge Democraten (2004-2005). De heer Paternotte was verder voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Hij houdt zich als Kamerlid bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken, Koninkrijksrelaties, onderwijs, cultuur en wetenschappen, wonen en ruimtelijke ordening.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Maarten (Jan)

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 26 februari 1984

levensbeschouwing
protestants

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • trainee bij RTL Nieuws in New York, van 2008 tot 2009
 • beleidsadviseur Marietje Schaake, lid Europees Parlement, van augustus 2009 tot juni 2010
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 11 maart 2010 tot 1 april 2017
 • senior adviseur en dagvoorzitter &Maes Amsterdam, van november 2012 tot april 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 januari 2022 tot 23 november 2023

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid algemeen bestuur "Vrienden van de Jonge Democraten", vanaf april 2008

vorige
 • voorzitter Jonge Democraten, afdeling Utrecht, van november 2002 tot augustus 2003
 • landelijk bestuurslid scholing en vorming Jonge Democraten, van oktober 2003 tot oktober 2004
 • landelijk voorzitter Jonge Democraten, van augustus 2004 tot oktober 2005
 • duo-gemeenteraadslid van Amsterdam, van maart 2006 tot maart 2010
 • campagneleider D66 gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 2010
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Amsterdam, van september 2011 tot maart 2017

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 2014

5.

Nevenfuncties

vorige
 • debatleider
 • cursusleider
 • lid bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied te Amsterdam, vanaf 31 mei 2010

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 2017 tot 25 september 2018
 • voorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 oktober 2018 tot 9 februari 2022

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Christelijk Gymnasium te Utrecht, van 1996 tot 2002

academische studie
 • bachelor internationale betrekkingen (BSc), Universiteit van Amsterdam, van 2002 tot 2008
 • master internationaal en Europees recht (LL.M), Universiteit van Amsterdam, van 2009 tot 2012

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onder meer woordvoerder voor economische zaken, midden- en kleinbedrijf, financiële markten, marktordening en mededinging, luchtvaart, integratie, wetenschapsbeleid, hoger onderwijs, medische ethiek en coronabeleid
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over bescherming van Nederlanders tegen een ongewenste tweede nationaliteit (35.475)
 • Nam in 2022 de verdediging van Rob Jetten over van een door Pia Dijkstra ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking. Het wetsvoorstel is aangenomen. (35.737)
 • Werd in 2022 medeverdediger van een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA over legale medicamenteuze afbreking van zwangerschap via de huisarts. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.891)
 • Diende in 2022 samen met Gert-Jan Segers (CU) een voorstel in om in het reglement van orde bedreigingen als ongeoorloofd gedrag toe te voegen. Het later mede door Mirjam Bikker verdedigde voorstel werd in 2023 aangenomen. (36.037)
 • Nam in 2022 de verdediging van Pia Dijkstra over van een in 2013 door haar en Linda Voortman (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over een verwijsplicht voor een arts die bezwaren heeft tegen euthanasie (33.778)
 • Nam in 2023 de verdediging van Paul van Meenen over van een in 2022 ingediend initiatiefwetsvoorstel over verankering van het leerrecht (36.257)
 • Diende in 2023 samen met Sophie Hermans (VVD) twee initiatiefwetsvoorstellen in. De eerste over afschaffing van het tijdelijk verbod op het doen van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. De tweede over het mogelijk maken van een preïmplantie genetische test op dragerschap van een erfelijke ziekte (36.416, 36.417)
 • Diende in 2023 samen met Sjoerd Sjoerdsma een voorstel in om in het reglement van orde de mogelijkheid vast te leggen dat een hoofd van een volkenrechtelijke organisatie kan worden uitgenodigd een Kamervergadering bij te wonen en toe te spreken (36.474)
 • Nam in 2024 de medeverdediging van Sjoerd Sjoerdsma over van een door D66 en PvdA ingediend initiatiefwetsvoorstel over het laten vervallen van de afstandsverplichting bij dubbele nationaliteit (34.632)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Voerde in oktober 2008 in de staten Ohio en Florida met studenten van de UvA een waarnemingsmissie uit bij de presidentsverkiezingen. Informeel voerden zij ook campagne voor Barack Obama.
 • Pleitte met succes voor invoering van Engels als tweede taal in het Amsterdamse openbaar vervoer
 • Werd in 2010 op het Festival van de Lokale Democratie uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland
 • Leidde D66 in 2014 naar een verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, waarmee voor het eerst sinds 1946 de PvdA werd afgelost als grootste partij.

uit de privésfeer
 • Groeide op in Hurwenen, Maarssen en Groenekan
 • Zijn vader was directeur van AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland)
 • Zijn moeder was hoofdredacteur van Balans Magazine (blad van de vereniging van ouders van kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen). Zij schreef een serie boeken voor ouders over leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en nam plaats in verschillende commissies van de gezondheidsraad die de regering adviseerde over beleid voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij was ook woordvoerder van de vereniging Balans.
 • Won in maart 2008 een bedrag van € 64.000 bij het televisieprogramma Lotto Weekend Miljonairs

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst. Kreeg 19.644 stemmen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Bas Soetenhorst, "Jan Paternotte (D66). Van politicusje spelen nu rijp voor het echte werk?, Het Parool, 1 maart 2014

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Las Vegas (VS), augustus 2011


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 13 maart 2020.