B.A.M. (Bruno) Braakhuis MBA

foto B.A.M. (Bruno) Braakhuis MBA

Uit de bankensector afkomstig Tweede Kamerlid van GroenLinks, dat zich in de Kamer bezighield met economische zaken, financiën, innovatie en media. Tevens was hij lid van de enquêtecommissie financieel stelsel. Voor zijn Kamerlidmaatschap werkzaam in het bedrijfsleven op het gebied van marketing en communicatiemanager maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Van Lanschot Bankiers. Pleitte als Kamerlid voor striktere regels voor de bankensector en voor maatregelen tegen belastingontwijking door bedrijven. Stapte niet lang na zijn tweejarige Kamerperiode over naar de Partij voor de Dieren.

GroenLinks
in de periode 2010-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Bruno Adrianus Maria (Bruno)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 10 juli 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • PvdA (Partij van de Arbeid) (voor 2000)
  • GroenLinks
  • Partij voor de Dieren, vanaf september 2012

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 september 2012
  • partner adviesbureau "Dietz Dröge" te 's-Gravenhage, van 24 maart 2014 tot april 2018
  • partner "Identity Consulting", vanaf april 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid Klankbordgroep 'kosten en effecten klimaat- en energiebeleid' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2012 tot 20 september 2012
  • lid tijdelijke commissie onderzoek ICT-projecten bij de overheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 juli 2012 tot 20 september 2012

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Voert een (kleine) handel in olijfolie en heeft vroeger verpakkingen ontworpen

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.