Bij verkiezingen mag ook verlopen ID-bewijs worden gebruikt

vrijdag 9 april 2010, 12:23

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni en bij de Statenverkiezingen van maart 2011 mogen kiezers zich ook legitimeren met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar is verlopen. De ministerraad heeft dat op voorstel van staatssecretaris Bijleveld besloten.

Uit een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat vooral oudere kiezers soms niet over een geldig identiteitskaart, paspoort of rijbewijs beschikken.  Mensen die helemaal geen identiteitsdocument hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid een schriftelijke volmacht te geven. Deze mogelijkheid bestond altijd al. Een schriftelijke volmacht moet van tevoren worden aangevraagd bij de gemeente. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing van het knelpunt.

Het kabinet  vindt ook dat gemeenten de leden van de stembureaus zorgvuldiger moeten selecteren. De instructies voor stembureaus worden aangescherpt, bijvoorbeeld over de inrichting van het stemlokaal, het controleren van volmachten en het opstellen van het proces-verbaal.

bron: persbericht ministerie BZK