Nota van wijziging

Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Behalve de wijzigingen staat in de nota ook de reden waarom die wijzigingen zijn aangebracht. Een nota van wijziging bevat inhoudelijke wijzigingen. Correcties van fouten gebeurt met een nota van verbetering.

Soms wijzigt een nieuw kabinet een eerder ingediend wetsvoorstel ingrijpend, omdat het anders over een onderwerp denkt dan zijn voorganger. Het kan ook dat kritiek vanuit de Tweede Kamer de indieners ertoe beweegt het wetsvoorstel te wijzigen. Als een Tweede Kamerlid (niet zijnde de indiener) een wetsvoorstel gewijzigd wil zien, dan kan dat via het recht van amendement. Er kunnen tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer meerdere nota's van wijziging worden ingediend.

Een nota van wijziging wordt opgesteld door de indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn.

Ministerraad

Bij ingrijpende wijzigingen in het wetsvoorstel wordt het teruggestuurd naar de ministerraad. De ministerraad bekijkt of het gewijzigde voorstel nog strookt met de oorsprokelijke bedoeling van het wetsvoorstel en keurt dit vervolgens goed.

Een nota van wijziging kan worden uitgebracht tijdens de schriftelijke voorbereiding van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer.


Meer over