Nota van verbetering

Met een nota van verbetering kunnen fouten in de tekst van een nog aanhangig wetsvoorstel worden verbeterd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schrijf- of taalfouten, verkeerde data of onjuiste bedragen.

Een nota van verbetering kan ook worden ingediend als het wetsvoorstel al door de Tweede Kamer is aangenomen en nog niet is afgehandeld door de Eerste Kamer.

De nota van verbetering kan worden uitgebracht tijdens de schriftelijke voorbereiding van een wetsvoorstel.


Meer over