Accountants bij verhoren kredietcrisis: Nederlandsche Bank had eerder moeten ingrijpen

woensdag 20 januari 2010

Voor de tweede dag van de openbare verhoren had de commissie die de kredietcrisis onderzoekt onder het voorzitterschap Jan de Wit, enkele topaccountants uitgenodigd. Jules Muis bijvoorbeeld werkte bij de Europese Commissie en de Wereldbank en is nu partner bij Ernst & Young en voorzitter van de vakorganisatie Nivra.

Muis vond dat directeur Wellink van de Nederlandsche Bank had moeten aftreden. De Bank had veel eerder de signalen van de crisis moeten onderkennen en daarvoor moeten waarschuwen. Muis vindt het onbegrijpelijk dat Wellink de risicovolle ontwikkelingen niet heeft zien aankomen. Door plaats te maken voor een ander zou volgens de accountant het tanende vertrouwen in de Bank hersteld kunnen worden.

KPMG-accountant Korf stelde dat de Nederlandsche Bank te weinig had gedaan met de signalen die de accountants gaven. Hij stak ook de hand iets in eigen boezem: misschien hadden de accountants wel harder aan de bel moeten trekken. Maar de manier waarop de centrale bank met accountants omging werkte in dat opzicht niet mee. In plaats van te vertellen waar de centrale bank zich zorgen over maakte, overhoorde de Bank de accountants.

Ook een oordeel over een jaarrekening kwam even aan bod. Accountants oordelen over de kwaliteit van de jaarrekening, dus of de cijfers juist zijn. Een accountant oordeelt niet over het bestuur van een bedrijf, of hoe een bedrijf omgaat met de risico's. Dat betekent dus dat een goedkeurende verklaring van een accountant aangeeft dat de jaarrekening een 'goed' beeld van de financiën geeft. Maar zo'n 'goed beeld' kan ook betekenen dat een onderneming in zwaar weer verkeert.

bron: ANP; de Volkskrant (21 januari 2010)


Eerder nieuws over de verhoren