Dr. A.H.E.M. (Nout) Wellink

foto Dr. A.H.E.M. (Nout) Wellink

Nout Wellink (1943) was in 1997-2011 president van De Nederlandsche Bank (DNB). Daardoor speelde hij een centrale rol bij het bepalen van het Nederlandse en Europese financiële en monetaire beleid. De CDA'er Wellink kreeg gedurende zijn rechtenstudie, tijdens een langdurig ziekbed, belangstelling voor economie. Hij promoveerde in 1975 in Rotterdam en doorliep een succesvolle ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Financiën. In 1982 kwam hij in dienst van de DNB. Als opvolger van Duisenberg speelde hij een belangrijke rol bij de introductie van de euro. Nout Wellink bekleedt functies bij enkele financiële instellingen en heeft diverse nevenfuncties op cultureel gebied.

in de periode 1997-2011: president Nederlandse Bank

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Arnout Henricus Elisabeth Maria (Nout)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bredevoort (gem. Aalten), 27 augustus 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/7)

  • buitengewoon hoogleraar monetaire en bancaire vraagstukken, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1987 tot 1997
  • president "De Nederlandsche Bank", van 1 juli 1997 tot 1 juli 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • lid raad van advies SEO Economisch Onderzoek
  • lid The Systemic Risk Council

vorige (2/44)
  • lid Stichting Eduard Hoelen
  • non-executive director Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), van december 2018 tot 1 april 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Liep in de zomer van 1964 na een duik in het Rapenburg een ernstige botinfectie op, die hij slechts ternauwernood overleefde. Heeft sindsdien een stijf been.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 5 september 2018.