Wellink: een breder Europees plan is nodig voor de eurocrisis

woensdag 9 mei 2012, 15:52

DEN HAAG (PDC) - Griekenland kan uit de eurozone stappen, maar binnen de EU blijven. Dat betoogde Nout Wellink tijdens de Clingendael-lezing van 8 mei 2012. De politieke crisis in Nederland, opnieuw oplaaiende financiële spanningen in Zuid-Europa en de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen waren aanleiding voor een lezing van de voormalige DNB-topman.

Wellink stelt dat niet Frankrijk, maar Griekenland weer het probleem zal worden. Merkel en Hollande zullen er samen wel uitkomen. Hollande heeft al aangegeven aan de 3%-norm voor het begrotingstekort te willen vasthouden. Maar Griekenland heeft grote tegenslagen gehad, en het moment van de waarheid voor de Grieken is nu toch echt nabij. Het kun nu al nergens meer lenen en elke tegenvaller betekent dat Griekenland weer naar de EU-lidstaten zal moeten stappen voor steun. We zullen nu moeten gaan bepalen of we Griekenland binnen of buiten de euro zullen houden. Hypothetisch is het volgens Wellink mogelijk Griekenland tijdelijk uit de eurozone te zetten en het zijn munt af te laten waarderen om haar schulden te betalen, om vervolgens weer terug in de zone te komen. Het volledig verlaten van de EU door Griekenland zou volgens Wellink onvoorspelbare politieke en economische gevolgen hebben.

Het opkopen van staatsobligaties door de ECB is slechts een tijdelijke oplossing voor de eurocrisis, met vele neveneffecten, aldus Wellink Door het subsidiëren van banken die het niet nodig hebben, worden banken beloond voor hun slechte gedrag en lenen zij inmiddels weer aan overheden. De balans van de ECB is meer risicovol, en zijn onderpand is nu ernstig verzwakt. Ook is er geen juridische basis voor het financieren van overheden door de ECB. Er zijn misschien geen andere oplossingen, maar de problemen zijn nu slechts uitgesteld.

Hij stelt dat, willen we de problemen echt oplossen, we ons niet moeten concentreren op het noodfonds. Snelle herkapitalisatie van de banken en bestrijding van de werkloosheid zal nodig zijn. Met name bij die herkapitalisatie kan het IMF een grote rol spelen. Ook zullen de Europese politici moeten gaan nadenken over de grote problemen waar zuidelijke EU-landen nu in zitten. Er moet actie ondernomen worden, zoals het gericht helpen van de werkloze jongeren in het zuiden. Een breder Europees plan waarin individuele maatregelen genomen kunnen worden zal het draagvlak voor die maatregelen vergroten. Deskundigen zouden een blauwdruk moeten maken voor het oplossen van de crisis.

De globalisering heeft ons blootgesteld aan nieuwe dreigingen en onzekerheden. De oplossingen voor de crisis zullen dus supranationaal moeten zijn om deze dreigingen de baas te zijn, aldus Nout Wellink.