Aanvullende parlementaire studie naar jeugdzorgbeleid

woensdag 4 november 2009

Een parlementaire werkgroep gaat tot eind maart 2010 een aanvullende verkenning houden naar de aanbevelingen uit de beschikbare rapporten en onderzoeken over de problemen in de jeugdzorg. In de Tweede Kamer is een ruime meerderheid voor instelling van zo'n werkgroep. In februari 2010 komt minister Rouvoet zelf met een kabinetsvisie op hervorming in de jeugdhulpsector.

GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi kwam vorige week namens alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer (uitgezonderd de SGP) met een voorstel voor een volwaardig parlementair onderzoek. De regeringspartijen wezen dit echter af. Op voorstel van de PvdA'er Dijsselbloem komt er nu wel een beperkt onderzoek door een parlementaire werkgroep.

Het parlementaire onderzoek werd nodig geacht vanwege het onvermogen van de politiek om allerlei problemen in de jeugdzorg op te lossen. Zo heeft de jeugdzorg nog altijd te kampen met bureaucratie, wachtlijsten, een groei van zorgkinderen, gebrek aan regie, een woud aan instanties en getouwtrek om geld.

bron: NRC Handelsblad