Grondwetsherziening 1999

In 1999 werd de Grondwet gewijzigd ten aanzien van de voogdij over de minderjarige koning (artikel 34) en de Nationale Ombudsman (artikel 78a). Verder vervielen additionele artikelen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voogdij minderjarige koning (artikel 34)

Het ouderlijk gezag en het toezicht op de voogdij en het ouderlijk gezag werden aan de eerste volzin van artikel 34 toegevoegd: 'De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning en het toezicht daarop'.

2.

Nationale Ombudsman (artikel 78a)

Met een Grondwetswijziging betreffende de Nationale ombudsman (artikel 78a) werd de volwassenwording van het klachtrecht van burgers tegen de overheid, en de verankering van het instituut van de Nationale ombudsman in het Nederlandse staatsbestel gemarkeerd. Het nieuwe artikel omschrijft de hoofdtaak van de Nationale ombudsman en de hoofdlijn van diens benoemingsprocedure. Tevens is met deze wijziging artikel 108 komen te vervallen en is de Nationale ombudsman of substituut-ombudsman in artikel 57 ingevoegd.

3.

Additionele artikelen

Net als in 1995 werden nu ook weer enkele uitgewerkte additionele artikelen en uitgewerkte additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden geschrapt.

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

correctief referendum

25.153

4-12-1996

26-6-1997: (tegen VVD, SGP, RPF, Hendriks)

3-3-1998: (tegen CDA, SGP, RPF, GPV, 5 VVD)

26.156

11-2-1999: (tegen CDA, RPF, SGP, GPV)

18-5-1999: verworpen, geen 2/3e meerderheid 49-26 (tegen CDA, SGP, RPF, GPV, Hendriks, Batenburg, 1 VVD)

Nationale ombudsman

25.313

18-4-1997

3-12-1997: a.s.

27-1-1998: a.s.

26.157

28-1-1999: a.s.

23-2-1999: a.s.

vervallen uitgewerkte additionele artikelen

25.314

18-4-1997

4-9-1997: a.s.

7-10-1997: a.s.

26.159

28-1-1999: a.s.

23-2-1999: a.s.

vervallen uitgewerkte additionele artikelen Koninkrijksrelaties

25.316

18-4-1997

25-9-1997: a.s.

28-10-1997: a.s.

26.242

9-9-1999: a.s.

02-11-1999: a.s.

voogdij en ouderlijk gezag over minderjarige Koning

25.338

1-5-1997

15-1-1998: a.s.

17-2-1998: a.s.

26.160

28-1-1999: a.s.

23-2-1999: a.s.

onschendbaarheid, brief-, telefoon- en telegraafgeheim

25.443

5-7-1997

21-1-1998: (tegen GL, SP, SGP, RPF, GPV, Unie55+)

ingetrokken

     

behandeling verzoekschriften

25.455

5-7-1997

15-1-1998: verworpen (tegen PvdA, CDA, RPF, SGP, GPV, ouderen, CD)

       

aanstelling burgemeester en CdK

25.620

18-9-1997

17-11-1998: (tegen CDA, SGP, GPV, RPF)

ingetrokken

     

zelfstandige bestuursorganen

25.629

19-9-1997

-

ingetrokken

     
  • a.s.=met algemene stemmen