Dr. C.D. (Dennis) de Jong

foto Dr. C.D. (Dennis) de Jongvergrootglas

Dennis de Jong (1955) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Namens de SP maakt de heer De Jong deel uit van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links. Hij is lid van de commissies interne markt en consumentenbescherming en begrotingscontrole. De heer De Jong promoveerde in 2000 op een proefschrift over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en was bijna zeven jaar adviseur op Buitenlandse Zaken voor mensenrechten en 'goed bestuur'. Hij was eerder onder meer diplomaat, ambtenaar op diverse ministeries en medewerker van zowel de Europese Commissie als van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. In 2009 en 2014 was hij lijsttrekker van de SP bij de Europese verkiezingen.

SP
in de periode 2009-heden: lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Cornelis Dingenis (Dennis)

personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 22 mei 1955

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 1995
 • SP (Socialistische Partij), vanaf 2002

fractie Europees Parlement
Confederale fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links

hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsadviseur, ministerie van Buitenlandse Zaken, standplaats 's-Gravenhage, van 1 september 1979 tot 1 mei 1983
 • ambtenaar directoraat voor internationale zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1 juni 1983 tot 1 april 1987
 • hoofd afdeling beleid vreemdelingenzaken, directoraat voor Vreemdelingenzaken, ministerie van Justitie, van 1 april 1987 tot 1 maart 1993
 • gedetacheerd als deskundige voor asiel- en migratiebeleid bij de Europese Commissie, van 1 maart 1993 tot 1 juni 1996 (in 1995-1996 tijdelijk gedelegeerde)
 • juridisch raadadviseur (vooral belast met asiel- en migratiebeleid), Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel, van 1 juni 1996 tot 1 september 1998
 • algemeen coördinator EUROMED-conferentie "Migration and Human Exchanges", ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 september 1998 tot 1 juli 1999
 • projectmanager "Wereldconferentie over strijd tegen corruptie en veiligstellen van integriteit", ministerie van Justitie, van 1 juli 1999 tot 1 september 2002
 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, adviseur Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, van 1 september 2002 tot 1 maart 2009
 • lid Europees Parlement, vanaf 14 juli 2009

activiteiten

als Europarlementariër


op het gebied van de EU
 • was in 2009 mede-indiener van een (verworpen) resolutie waarin beperking van de persvrijheid in Italië door de regering-Berlusconi werd veroordeeld
 • werkte tussen 2010 en 2012 aan een rapport over een Europese benadering ten aanzien van het materiële strafrecht
 • adviseerde in 2011 over slimmere wetgeving en aandacht voor subsidiariteit
 • bracht in 2012 een MKB-test in bij de nieuwe Europse aanbestedingsregels
 • pleitte in 2013 voor de instelling van Europese asielzoekerscentra
 • was rapporteur over acquisitiefraude en misleidende marketingpraktijken
 • was rapporteur over detailhandel in Europa
 • lid (co-vice-voorzitter) intergroep voor LGBTI-rechten
 • lid EPPSP (European Parliament Platform for Secularism in Politics)
 • lid (mede-oprichter en co-voorzitter) intergroep voor integriteit, corruptiebestrijding en georganiseerde misdaad, vanaf januari 2015
 • lid interinstitutionele werkgroep Europese agentschappen, vanaf 2014
 • nam in 2015 samen met CU'er Peter van Dalen het initiatief voor een parlementaire intergroep voor vrijheid van godsdienst of geloof en religieuze tolerantie. Hij werd daarvan co-voorzitter.
 • rapporteur bij het voorstel voor een Europees platform om zwart werken te tegen te gaan
 • aantal malen schaduwrapporteur bij het jaarverslag over het Europees mededingingsbeleid
 • rapporteur en schaduwrapporteur bij voorstellen en stukken aangaande transparantie in de Europese instellingen
 • rapporteur bij het voorstel voor betere bescherming van klokkenluiders
 • schaduwrapporteur bij de kwijting van de EU begroting (inclusief alle instellingen) in 2016 en 2017
 • rapporteur over franchises in de detailhandel in 2017

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was begin jaren '80 medeoprichter van een woongemeenschap in Voorburg voor 28 huishoudens, die eigen appartementen hadden en beschikten over een centrale ruimte.

woonplaats
Rotterdam

e-mailadres
dennis.dejong@europarl.europa.eu

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Das Asylrecht in den Niederlanden" (bijdrage boek, 1989)
 • "Towards a European Immigration Policy under the Treaty on European Union" (bijdrage boek, 1993)
 • "Elements for a More Effective European Union Response in Situations of Mass Influx" (artikel, 1996)
 • "Europäische Integration und internationale Migration: Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten." (bijdrage boek, 1997)
 • "The Legal Framework: The Convention relating to the Status of Refugees and the Development of Law Half a Century Later" (artikel, 1998)
 • "The freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief in the United Nations (1946-1992)" (dissertatie, 2000)
 • "De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of levensbeschouwing" (artikel, 2001)
 • "Asylum in Europe: Underpinning Parameters" (bijdrage boek, 2002)
 • "The Legal Obligations of State and Non-State Actors in Respect of the Protection of Freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief" (artikel, 2008)
 • "Grenzen aan het Europese Strafrecht" (artikel, 2012)
 • "The European Parliament Resolution of 22 May 2012 on a EU Approach to Criminal Law" (bijdrage boek, 2013)
 • "The Contribution of the European Parliament to the Protection of Freedom of Religion or Belief through the External Relations of the European Union" (artikel, 2014)
 • en andere publicaties

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.